Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
21
JPEG Quality (JPEG kokybė)
Jei jūs ruošiatęs fotografuoti JPEG su kokybės nustatymu E ar D, 
aukštos skiros vaizdai nebus fotografuojami ir galimybė užfiksuoti ryškias 
detales sumažės. Nustatykite [JPEG Quality] (JPEG kokybė) C 
ar Z kaip galima daugiau.
Fotoaparato sujudėjimas
Didelės raiškos vaizdai negali būti nufotografuoti jei fotoaparatas drebės. 
Naudokite trikojį apsaugoti fotoaparataą nuo sujudėjimo, kai to reikia.
K-5 II_LIT.book  Page 21  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM