Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
228
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
 
Šoninės Chromatinės aberacijos
Šoninės chromatinės oberacijos yra reiškinys, kuriame padidinimas 
įvaizdį skiriasi priklausomai nuo spalvos (bangos ilgio šviesos), kai 
vaizdas yra nufotografuotas, gali sukelti neryškų vaizdą. Chromatines 
aberacijos atsiranda lengviau trumpesniu ždininio nuotoliu.
1
[A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Lens Correction] (Objektyvo korekcija) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Lens Correction] (Objektyvo korekcija) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Distortion 
Correction] (Iškraipymų korekcija) ar [Lat-Chromatic-Ab Adj] 
(Chromatinių oberacijų korekcija).
• Pataisymai gali būti atlikti naudojant DA, DA L, D FA ar kai kuriuos FA lęšius. 
[Lens Correction] (Objektyvo korekcija) negali būti pasirinkta, 
kai naudojamas nesuderinamas lęšis. (348 psl.)
• Lens Correction funkcija panaikinama, kai naudojami makro žiedai, 
ar konverteriai.
• Kai Lens Correction funkcija aktyvi, tada užtruks ilgiau atvaizduoti 
nufotografuotus vaizdus ir fotografavimo greitis gali būti mažesnis.
• Lens Correction funkcija, gali būti labai matoma kai kuriose sitaucijose, 
priklausomai nuo fotografavimo sąlygų ar kitų faktorių.
K-5 II_LIT.book  Page 228  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM