Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
229
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23), išrinkite [OFF] 
(IŠJUNGTA) ar [ON] (ĮJUNGTA).
4
Paspauskite 4 mygtuką.
5
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Kai uždėtas tinkamas lęšis ir nuotrauka fotografuojama [RAW] ar [RAW+] 
formatu, korekcijos informacija išsaugoma RAW parametruose ir galite 
išsirinkti [On] (Įjungta) ar [Off] (Išjungta) koreguojant RAW nuotraukas. 
Lens Correction
Distortion Correction
Lat-Chromatic-Ab Adj
Cancel
OK
OK
MENU
OFF
OFF
ON
ON
K-5 II_LIT.book  Page 229  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM