Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
230
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
Shake Reduction naudojama X-Y kryptimi arba sukimosi kryptimi geresnei 
kompozicijai. Naudokite norėdami koreguoti kompoziciją kai naudojatės 
trikoju.
1
Išrinkite [Composition Adjust.] (Kompozicijos nustatymas) 
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Composition Adjust.] (Kompozicijos nustatymas) meniu 
langas.
2
Išrinkite [Start Adjustment] 
(Startavimo nustatymas), 
ir paspauskite 4 mygtuką.
Pradėti reguliuoti kompoziciją nuo 
pradinės padėties, naudokite keturkryptį 
selektorių (23) pasirinkti [Recall 
Previous Position] (Būvusios pozicijos 
atšaukimas) ir naudokite keturkryptį 
selektorių (45) perjungti O.
Live View rodoma ir kompozicija gali būti koreguojama.
3
Kompozicijos koregavimas.
Kompensacijos reikšmė (žingsnių 
skaičius) rodoma viršuje dešiniame 
ekrano kampe.
Kompozicijos koregavimas
Composition Adjust.
Recall Previous Position
OK
OK
Start Adjustment
Please note: depending on the
lens, adjusting the composition
may cause vignetting
MENU
Cancel
Adjust the composition of
the image
Adjust the composition of
the image
0
0
0
0
0
0
OK
OK
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 230  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM