Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
231
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Galimos operacijos
4
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas sugrįš į Live View ir bus parengtas vaizdų fotografavimui.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judina kompoziciją aukštyn, žemyn, kairėn 
arba dešinėn. Reguliuoja iki 24 žingsnių 
(apie ±1,5 mm).
Galinis ratukas (S)
Reguliuoja kompozicijos lygį kai reguliavimo 
reikšmė mažesnė nei 16 žingsnių (±1,0 mm) 
žemyn ar aukštyn, ar į kairę ar į dešinę. 
Iki 8 žingsnių (apie ±1°) galima sureguliuoti.
|
 mygtukas
Atstato reguliuopjamą vertę.
• Judesio sumažinimas ir horizonto korekcija negalima.
• Nustatymo vertė atstatoma kai Live View pasibaigia.
• Kai dažnai naudojate kompozicijos reguliavimo funkciją, jūs galite priskirti 
funkciją |/Y mygtukui. (295 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 231  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM