Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
232
6
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
Nustatoma Nuotraukos baigiamasis 
tonas
Fotografuoja vaizdus su nustatymais tinkamais jūsų kūrybinei 
fotografavimo vizijai.
Pasirenkamas norimas vaizdo stilius iš sekančių režimų ir mėgaujamasii 
fotografuojant vaizdus su kūrybiško baigiamuoju tonu.
Užbaigiamojo tono nustatymas
Vaizdo tonas
Vaizdas
Bright (Šviesus) Skiriamumas, atspalvis ir kontrastas bus per dideli sukurti 
šviesų ryškų vaizdą. (gamyklinė nuostata)
Natural 
(Natūralu)
Sukuria natūralu vaizdą kuris artimas tikroms spalvoms.
Portrait 
(Portretas)
Atkuriamas sveikas ir šviesus odos atspalvis.
Landscape 
(Kraštovaizdis)
Pakelia spalvoas skiriamumą, paryškina formas, ir sukuria 
ryškių spalvų vaizdą.
Vibrant (Gyvas) Pakeičia nežymiai spalvas sukurti antikinį vaizdą.
Muted 
(Prislopintas)
Sumažina skiriamumą sukurti minkštumo įvaizdį.
Bleach Bypass 
(Balinimo 
vengimas)
Sumažina skiriamumą ir sukelia kontrastą sukuri seno vaizdo 
įvaizdį.
Reversal Film 
(Reversinė 
juosta)
Sukuria vaizdą su dideliu kontrastu kaip fotografuota 
su reversine juosta.
Monochrome 
(Vienspalvis)
Fotografuoti vaizdai su vienspalviu filtru.
Vaizdo baigiamasis tonavimas fiksuojamas [Bright] (Šviesus) ir esant 
tokiai situacijai prametrų negalima keisti.
- kai ekspozicijos režimas nustatytas B (Green (Žalia))
- kai Cross Processing nustatytas
K-5 II_LIT.book  Page 232  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM