Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
233
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
1
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras vartotojo vaizdo pasirinkimas.
Fone bus rodomas paskutinis nufotografuotas kadras po įjungimo.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), išrinkite vaizdą, kurį 
pageidaujate baigti tonuoti.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite parametrą, 
kurį norite pakeisti.
Sekantys parametrai gali būti pakeisti priklausomai nuo pasirinkto vaizdo 
užbaigimo tono.
Vaizdo tonas
Parametras
Bright (Šviesus)/
Natural (Natūralu)/
Portrait (Portretas)/
Landscape 
(Kraštovaizdis)/
Vibrant (Gyvas)
Saturation (Spalvų sodrumas): -4 iki +4
Hue (Atspalvis): -4 iki +4
High/Low Key Adj (Aukštas/Žemas reg): -4 iki +4
Contrast (Kontrastas): -4 iki +4
Sharpness (Raiškumas): -4 iki +4
Bright
Bright
Cancel
Check
OK
OK
MENU
AE.L
R
Y
G
C
B
M
R
Y
G
C
B
M
F
F
EX
EX
Cancel
Check
OK
OK
MENU
AE.L
R
Y
G
C
B
M
R
Y
G
C
B
M
F
F
Portrait
Portrait
EX
EX
K-5 II_LIT.book  Page 233  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM