Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
235
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Galimos operacijos
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Priekinis ratukas 
(R)
Perjungimai tarp leidžia ir išjungti kontrasto 
parametrus.
Galinis ratukas (S) Perjungimai tarp [Sharpness] (Raiškumas), 
[Fine Sharpness] (Tikslus raiškumas) ir [Extra 
Sharpness] (Papildomas raiškumas). Kai nustatyta 
[Fine Sharpness] (Tikslus raiškumas) ar [Extra 
Sharpness] (Papildomas raiškumas), įvaizdžio 
bruožais galima užfiksuoti daugiau detalių.
|
 mygtukas
Atšaukia nustatytas vertes.
Pagrindinis jungiklis 
(|)
Galite naudoti Digital Preview peržiūrėti koks 
nustatymas parinktas foninei nuotraukai. 
(Negalima Live View režime.)
L
 mygtukas
Išsaugo fono nuotrauką. (Negalima su Live View.)
K-5 II_LIT.book  Page 235  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM