Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
236
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
Cross processing yra procedūra, apdorojanti juostelę neteisingame 
chemikalų tipe, kad sukurtu atvaizdą su skirtingomis spalvomis 
ir kontrastu. Šis fotoaparatas turi skaitmeninį cross processing režimą, 
kuris yra atliekamas viduje.
1
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Cross Processing] (Cross procesas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Kai ekspozicijos režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)), 
išrinkite iš [Movie] (Judami vaizdai) [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) 
meniu. (177 psl.)
Ekrane atsiras [Cross Processing] (Cross procesas) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5) ir paspausdami keturkryptį 
selektorių (23) pasirinkti vienetą 
ir spauskite 4 mygtuką.
Pasirinkite iš [Off] (Išjungta), [Random] 
(Atsitiktinis), [Preset 1-3] (Išankstinis) 
ir [Favorite 1-3] (Mėgstamas).
3
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Nustatymas Xpro proceso
• Kai Cross Processing režimas nustatytas, formatas visada nustatomas 
[JPEG] ir negali būti pakeistas. Negalite naudoti Cross Processing 
kai nuotraukos formatas nustatytas į [RAW] ar [RAW+].
• Kai Cross Processing nustatytas, sekančios funkcijos negalimos.
- Multi-exposure (Daugkartinė ekspozicija)
- Išplėstas Bracketing ar HDR fotografavimas (Naudojama paskutinė 
pasirinkta funkcija.)
- Baltos spalvos balanso ir Vartotojo nuostatų keitimas
Cross Processing
Cross Processing
Save Settings
Cancel
OK
OK
MENU
OFF
OFF
1
1
2
2
3
3
1
1
3
3
2
2
K-5 II_LIT.book  Page 236  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM