Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
237
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Cross processing rezultatai nuolat keičiasi kai fotografuojate. Jei jūs 
nufatografavote cross processed vaizdą, kuris jums patinka, jūs galite 
išsaugoti nustatymus. Iš viso 3 Cross Processing nustatymai gali būti 
išsaugoti fotografuojant ir filmuojant.
1
Pasirinkite [Save Settings] (Nustatymų išsaugojimas) 
Fotoaparatas pradės ieškoti vaizdų su cross processed nuo vėliausiai 
fotografuotų. (Smėlio laikrodis rodomos paieškos metu.) Kai cross 
processed vaizdas randamas, ekrane atsiranda išsaugojimo nuostatos.
Jeigu nėra cross processed įrašyto vaizdo, ekrane atsiras [No cross 
processed image] (Nėra cross proceso vaizdų).
2
Naudokite priekinį e-diską (R) 
pasirinkti cross processed vaizdą.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite skaičių, 
o po to paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkto vaizdo nustatymai išsaugomi [Favorite 1-3] (Mėgstamas).
4
Paspauskite 3 mygtuką dukart baigti išsaugojimą.
Cross Processing nuostatų išsaugajimas nufotografuotame 
vaizde
Išsaugoti Cross Processing nustatymus filmuojant, nustatykite [Movie] (Judami 
vaizdai) [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu su režimų ratuku C (Movie 
(Judami vaizdai)).
100-0001
100-0001
1
1
Cancel
OK
OK
MENU
Save as Favorite 3
Save as Favorite 2
Save as Favorite 1
Saves this image's Cross
Saves this image's Cross
Processing settings
Processing settings
K-5 II_LIT.book  Page 237  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM