Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
22
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Fotoaparato įpakavimo turinio 
patikrinimas
Fotoaparato įpakavime yra ir žemiau išvardyti priedai.
Patikrinkite, ar įpakavime yra visi priedai.
Priedų tvirtinimo lizdo 
dangtelis F
(tvirtinamas prie fotoaparato)
Okuliaro priedas F
(tvirtinamas prie fotoaparato)
ME vaizdo ieškiklio 
okuliaro dangtelis
Sinchronizavimo lizdo 
2P dangtelis 
(tvirtinamas prie fotoaparato)
Fotoaparato korpuso 
angos dangtelis 
(Tvirtinamas prie fotoaparato)
Trikampis žiedas ir apsauginis 
dangtelis (tvirtinamas prie 
fotoaparato)
Įkraunamo tipo ličio jonų 
baterija D-LI90
Baterijos kroviklis 
D-BC90
AC Elektros laidas
USB kabelis 
I-USB7
AV laidas 
I-AVC7
Dirželis 
O-ST132
Programinės įrangos 
(CD-ROM) S-SW132
Naudojimo instrukcija 
(ši knygelė)
K-5 II_LIT.book  Page 22  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM