Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
238
6
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
Saugomi dažniausiai naudojami 
nustatymai
Jūs galite išsaugoti dabartinius nustatymus A režime ir lengvai pasiekti 
juos.
Galima išsaugoti šias nuostatas.
• Exposure Mode 
(Ekspozicijos režimas) 
(kitoks nei B ir C)
• Drive Mode 
(Fotografavimo būdo režimas)
• Flash Mode/Flash Exposure 
Compensation (Blykstės režimas/
Blykstės ekspozicijos 
kompensavimas)
• White Balance 
(Baltos spalvos balansas)
• Sensitivity (Jautrumas)/ISO AUTO 
Nustatymai
• EV compensation value 
(EV kompensavimo reikšmė)
• Program Line (Programos linija)
• Extended Bracketing 
(Išplėstas breketingas)
• JPEG Recorded Pixels 
(JPEG raiška)
• JPEG Quality (JPEG kokybė)
• File Format (Failo formatas)
• RAW File Format 
(RAW failo formatas)
• AF Settings (AF nustatymai)
• High-ISO NR (Aukštas ISO NR)
• Slow Shutter Speed NR 
(Lėtas užrakto greitis NR)
• D-Range Setting 
(D-Diapazono nsutatymas)
• HDR Capture 
(HDR Fotografavimas)
• Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
• Cross Processing 
(Kryžminis apdorojimas)
• Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
• Shake Reduction/
Horizon Koregavimas
• Lens Correction 
(Objektyvo korekcija)
• Color Space (Spalvų paletė)
• E-Disko Programavimas/
Mygtuko pritaikymas
• [A Custom Setting 1-4] 
(Vartotojo nuostata) meniu 
nustatymai
A
 funkcija negali būti nustatyta, kai nustatytas B (Green (Žalia)) ar C 
(Movie (Judami vaizdai)) režimai.
K-5 II_LIT.book  Page 238  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM