Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
239
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Išsaugo nustatymus kaip A režimas. Galima išsaugti iki penkių 
skirtingų nustatymų.
1
Išrinkite būtinas nuostatas.
2
Išrinkite [Save USER Mode] (Išsaugoti USER režimą) [A Rec. 
Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Save USER Mode] (Išsaugoti USER režimą) meniu 
langas.
3
Paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite [A1] iki [A5] 
ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Išsaugo nustatymus
Save USER Mode
Save Settings
Rename USER Mode
Check Saved Settings
Reset USER Mode
MENU
Save Settings
USER1
USER2
USER3
USER4
USER5
MENU
USER1
USER2
USER3
USER4
USER5
K-5 II_LIT.book  Page 239  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM