Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
240
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2), išrinkite [Save] (Išsaugoti) 
ir paspauskite 4 mygtuką.
Nustatymai yra išsaugoti, ekrane 
vėl atsiras langas, kuris buvo 
atvaizduojamas 3 žingsnyje.
Jūs galite pakeisti vardą A režimo, kurime išsaugoti nustatymai.
1
Pasirinkite [Rename USER Mode] (Pervadinti USER režimą) 
žingsnyje 3 
 ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Rename USER Mode] (Pervadinti USER režimą) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) pasirinkite [A1] 
iki [A5] ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras teksto įvedimo langas.
3
Įveskite tekstą.
Iki 18 vienetų 
abėcėlės raidžių 
ir simbolių gali 
būti įvesta.
Nustatymo vardo redagavimas
Save Settings
Save
Cancel
Saves current settings in
USER1 custom mode
OK
OK
USER1
MENU
Rename USER Mode
USER1
Cancel
Delete One Character
Enter
Finish
OK
MENU
USER1
Teksto išrinkimo
žymeklis
Teksto pakeitimo
žymeklis
K-5 II_LIT.book  Page 240  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM