Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
241
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Galimos operacijos
4
Po teksto įvedimo, teksto parinkimo kursorių nukreipkite 
į [Finish] (Užbaigti) ir paspauskite 4 mygtuką.
Pavadinimas bus pakeistas.
Kartokite nuo 2 iki 4 žingsnio pakeisti vardus kitų A režimų.
5
Paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas sugrįš į [Save USER Mode] (Išsaugoti USER režimą) 
langą.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judina teksto pasirinkimo žymeklis.
Galinis ratukas (S)
Judina teksto išrinkimo žymeklis.
|
 mygtukas
Keičia raidžių rašymą iš didžiosios 
ar mažosios.
4
 mygtukas
Įveda simbolį su teksto įvedimo žymekliu.
i
 mygtukas
Ištrina įrašytą simbolį.
K-5 II_LIT.book  Page 241  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM