Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
242
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
1
Pasirinkite [Check Saved Settings] (Saugomų nuostatų 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Check Saved Settings] (Saugomų nuostatų patikrinimas) 
meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) pasirinkite [A1] 
iki [A5] ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Nustatymai išsaugoti kaip pasirinktas 
A
 režimas yra rodoma.
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas sugrįš į [Save USER Mode] (Išsaugoti USER režimą) 
langą.
Saugomų USER nuostatų peržiūra
USER1
P
16
M
± 0
± 0
± 0
± 0
± 0
±1
± 0
± 0
2.0x5
200-800
-0.5
BA
AdobeRGB
JPEG
+1.0
ISO
AUTO
AWB
G1 A1
WB
MENU
USER1
ISO
NR
AUTO
NR
ON
11
11
1
1
ON
ON
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 242  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM