Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
243
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Galite lengvai atstatyti išsaugotus nustatymus.
1
Režimo išrinkimo ratuką pasukite į A padėtį.
Ekrane atsiras A režimo gidas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45) ar galinį ratuką (S) 
išrinkite [A1] iki [A5].
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), patikrinkite išsaugotus 
nustatymus.
Atkurti išsaugoti nustatymai.
3
Jeigu reikalinga, pakeiskite nustatymus.
The exposure mode can be changed in 
[Exposure Mode] (Ekspozicijos režimas) 
of the [A Rec. Mode 1] (Įrašymo 
režimas) meniu.
Saugomų USER nuostatų naudojimas
• A režimo vadovas atsiras po 30 sekundžių nepriklausomai [Guide 
Display] (Vadovo atvaizdavimas) nustatymų [R Set-up 1] (Nustatymas) 
meniu.
• [A1] iki [A5] gali būti pasirinktas 
iš [USER Mode] (USER režimas) [A Rec. 
Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu.
• [USER Mode] (USER režimas) ir 
[Exposure Mode] (Ekspozicijos režimas) 
yra rodomi [A Rec. Mode 1] (Įrašymo 
režimas) meniu tik kai režimų ratukas 
nustatytas į A.
• Nustatymai pakeisti 3 žingsnyje 
nesaugomi kaip A režimas. 
Kai fotoaparatas išjungiamas, išsaugoti nustatymai atstatomi į pradinius.
P
RAW
Tv
Av
10:30AM
RAW
AF
P
USER1
10/10/2012
Cancel AF
USER1
sRGB
PEF
MENU
1
2 3 4
OK
USER Mode
Exposure Mode
File Format
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
AF Settings
Lens Correction
Cancel
OK
P
Sv
Tv
Av
TAv
M
B
X
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
sRGB
PEF
MENU
OK
OK
USER Mode
Exposure Mode
File Format
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
AF Settings
Lens Correction
Cancel
USER1
USER2
USER3
USER4
USER5
K-5 II_LIT.book  Page 243  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM