Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
7
Atkūrimo funkcijos
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip naudotis įvairiomis 
atkūrimo funkcijomis, esant įjungtam atkūrimo režimui.
Atkūrimo funkcijų veikimas  .................................. 246
Atkūrimo metodo išrinkimas  ................................ 249
Padidinami Vaizdai .............................................. 250
Rodomi keli vaizdai .............................................. 251
Vaizdų pasukimas  ............................................... 260
Trynimas Keli vaizdai ........................................... 262
Fotoaparato prijungimas prie AV aparatūros ....... 266
K-5 II_LIT.book  Page 245  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM