Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
246
7
Atkūrimo funkcijos
Atkūrimo funkcijų veikimas
Atliekami nustatymai, labiausiai susiję su vaizdų atkūrimu peržiūros 
režime ar [Q Playback] (Atkūrimo režimas) meniu.
Atkūrimo režime paspausdami keturkryptį 
selektorių (3), ekrane atvaizduokite 
atkūrimo režimo paletę.
Jūs galite atvaizduoti atkūrimo režimo paletę 
net tada, kai filmavimas sustabdytas.
Išsamesnė informacija apie tai, kaip naudotis meniu yra pateikta „Meniu 
Atkūrimo režimo paletės nustatymo punktai
Punktas
Funkcija
Puslapis
s Image Rotation 
(Vaizdo pasukimas) 
Pasuka vaizdą.
D Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
Pakeičiami vaizdų atspalviai, pridedami 
švelnumo ir ištęstumo efektai.
n Resize (Vaizdo dydžio 
pakeitimas) 
Pakeiskite įrašomų taškų skaičių 
ir kokybės lygį ir išsaugokite kaip 
naują vaizdą.
o Cropping 
(Apkirpimas)
Iškirpkite pageidaujamą vaizdo dalį 
ir išsaugokite jį kaip naują vaizdą.
Z
Protect (Apsauga)
Apsaugokite vaizdus nuo atsitiktinio 
ištrynimo.
u Slideshow (Skaidrių 
rodymas)
Išsaugotieji vaizdai atkuriami vienas 
po kito.
K
Save as Manual WB 
(Išsaugoti rankinį 
baltos spalvos balansą 
WB) 
Galite kopijuoti fotografijos baltojo 
balanso nustatymą ir išsaugokite jį kaip 
Manual White Balance.
MENU
OK
OK
Exit
Image Rotation
Rotates captured images.
Useful for image playback on
TV and other display devices
K-5 II_LIT.book  Page 246  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM