Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
247
7
Atkūrimo funkcijos
*1 Tai negali būti atvaizduojama, kai rodomas filmas.
*2 Tai negali būti atvizduojama, kai rodomas RAW vaizdas.
*3 Pasirinkimas galimas tik išsaugojus RAW vaizdus.
*4 Pasirinkimas galimas tik rodant filmui.
*5 Pasirinkimas galimas tik kai vaizdas išsaugotas su GPS vietos informacija.
h RAW Development 
(RAW apdorojimas) 
RAW vaizdai yra konvertuojami į JPEG 
ar TIFF formatą.
p
Index (Rodyklė) 
Sujungiami išsaugomų vaizdų numeriai 
ir iš jų yra sukuriamas naujas vaizdas.
[ Movie Editing 
(Filmo redagavimas) 
Padalina filmą ir ištrina nenorimus 
segmentus.
r
DPOF 
Nustato nuotraukų skaičių ir ar 
spausdinti datą ant išsaugoto vaizdo 
SD atminties kortelėje.
U Save Destination 
(Išsaugoti tikslą) 
Išsaugo GPS vietos informaciją 
išsaugotą nuotraukoje kaip tikslą 
paprastoje navigacijoje.
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 247  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM