Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
248
Atkūrimo funkcijos
7
Jūs galite atlikti šiuos nustatymus [Q Playback] (Atkūrimo režimas) 
meniu.
Paspausdami 3 mygtuką, atvaizduokite [Q Playback 1] (Atkūrimo 
režimas) meniu.
Atkūrimo meniu vienetai
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
Q
1
Slideshow (Skaidrių 
rodymas)
Atkūriami vaizdai vienas po kito. 
Jūs galite nustatyti kiek vaizdų atkūrti.
Quick Zoom (Greitas 
artinimas)
Nustatykite pradinį didinimą kai 
didinate vaizdus.
Bright/Dark Area 
(Šviesi/tamsi zona)
Nustatykite rodyti ar ne Šviesių/Tamsių 
plotų perspėjimą peržiūros režime.
Auto Image Rotation 
(Automatinis vaizdo 
pasukimas)
Nustatykite ar sukti vaizdus peržiūrint 
vaizdus vertikaliai laikant fotoaparatą.
Delete All Images 
(Ištrinti visus 
vaizdus)
Jūs galite vienu metu ištrinti visus 
įrašytus vaizdus.
K-5 II_LIT.book  Page 248  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM