Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
250
7
Atkūrimo funkcijos
Padidinami Vaizdai
Atkūrimo metu vaizdai gali būti padidinti iki 32 kartų.
1
Atkūrimo režime pasirenkant vaizdą, naudokite keturkryptį 
selektorių (45) peržiūros režime.
2
Pasukite galinį ratuką (S) 
į dešinę (link y).
Vaizdas padidinamas kiekvieną kartą 
paspaudus (nuo 1,2 kartų iki 32 karto).
Galimos operacijos
Pasukite galinį ratuką (S) 
į dešinę (y)/m mygtukas
Vaizdas padidinamas (iki 32 kartų).
Pasukite galinį ratuką (S) 
į kairę (f)/| mygtukas
Vaizdas sumažinamas (iki 1,2 karto).
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Pakeičia zoną atvaizdavimui.
4
 mygtukas
Sugrįžtama į originalų dydį.
Priekinis ratukas (R)
Padidinimas ir padidinimo zonos padėtis yra 
išsaugomi ir parodomas ankstesnis/paskesnis 
vaizdas.
M
 mygtukas
Informacijos atvaizdavimo įjungimas/
išjungimas.
• Gamyklinė nuostata pirmajam spragtelėjimui (mažiausias padidinimas) 
yra 1,2 karto. Jūs galite tai pakeisti [Quick Zoom] (Greitas artinimas) 
[Q Playback 1] (Atkūrimo režimas) meniu lange. (249 psl.)
• Pradiniai per visą ekraną vertikalūs vaizdai yra atvaizduojami padidinti 
0,675 kartų, nei horizontalūs vaizdai, todėl pirmą kartą spragtelėjus, 
vaizdas yra padidinamas 1,0 kartų.
100-0001
100-0001
x4
x4
K-5 II_LIT.book  Page 250  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM