Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
251
Atkūrimo funkcijos
7
Rodomi keli vaizdai
Jūs galite vienu metu ekrane atvaizduoti 4, 9, 16, 36 ar 81 vaizdelius. 
Standartinis nustatymas yra devyni vaizdai.
1
Atkūrimo režimu pasukdami e-diską (S) į kairę (link f), 
atvaizduokite aplankus.
Kelių vaizdų atvaizdavimo ekranas
Ekrane atsiras miniatiūrų 
atvaizdavimo langas.
Vienu metu bus rodoma iki devynių 
glaustų vaizdų.
Pasirinkti rėmelį
Perstūmimo skalė
INFO
100-0001
K-5 II_LIT.book  Page 251  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM