Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
252
Atkūrimo funkcijos
7
Galimos operacijos
2
Paspauskite 4 mygtuką.
Išrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas per visą ekraną.
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
Judinamas pasirinkimo rėmelis.
M
 mygtukas
Parodyti [Multi-img Display Setting] (Kelių nuotraukų 
viename ekrane atvaizdavimas) ekranas. 
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), 
išrinkite vaizdų skaičių rodyti vienu metu.
(Ekrano tipas negali būti pasirinktas kai formuojama 
daug RAW vaizdų (285 psl.).)
i
 mygtukas
Pasirenka kelias nuotraukas ir jas ištrina (262 psl.)
Simboliai kaip C ir ? nerodomi kartu su glaustais vaizdais 81-vaizdo ekrane.
INFO
MENU
OK
OK
Cancel
Multi-img Display Setting
Display Type
K-5 II_LIT.book  Page 252  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM