Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
253
7
Atkūrimo funkcijos
Vaizdai bus sugrupuojami ir atvaizduojami pagal aplanką, kuriame jie 
yra išsaugomi.
1
Daug vaizdų ekrane, pasukite galinį ratuką (S) į kairę 
(link f) vėl.
Ekrane atsiras aplanko atvaizdavimo langas.
2
Pasirinkite norimą atvaizduoti 
aplanką.
Pasirinktame aplanke išsaugotų vaizdų 
skaičius atsiras ekrano dešiniame krašte.
Galimos operacijos
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras išrinktojo aplanko paveikslėlių atvaizdavimo meniu 
langas.
Vaizdų atvaizdavimas iš aplanko
Keturkryptis 
selektorius 
(
2345
)
Judinamas pasirinkimo rėmelis.
i
 mygtukas
Jūs galite ištrinti išrinktą aplanką ir visus vaizdus, 
esančius tame aplanke. (263 psl.)
100_0105
50
100
101
102
103
104
105
K-5 II_LIT.book  Page 253  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM