Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
254
Atkūrimo funkcijos
7
Vaizdai bus sugrupuojami ir atvaizduojami pagal įrašymo datą.
1
Daug vaizdų ekrane, paspauskite M mygtuką.
Ekrane atsiras [Multi-img Display Setting] (Kelių nuotraukų viename 
ekrane atvaizdavimas) meniu langas.
2
Paspauskite M mygtuką dar.
Galimos operacijos
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Išrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas per visą ekraną.
Vaizdai rodomi fotografavimo datos eile 
(Kalendorius)
Ekrane atsiras kalendoriaus atvaizdavimo 
meniu langa.
Tik bus atvaizduojami vaizdai, įrašyti tam 
tikra data.
Vaizdų skaičius
fotografuotas šia data
Fotografavimo 
data
Thumbnail 
(Miniatiūros)
Keturkryptis selektorius 
(23)
Pasirenka fotografavimo datą.
Keturkryptis selektorius 
(45)
Pasirenka vaizdą pasirinktą fotografavimo 
datą.
Galinį ratuką (S) į dešinę 
(y)
Rodomas pasirinktas vaizdas. Pasukite 
į kairę (f) grįžti į kalendorių.
M
 mygtukas
Fotoaparatas sugrįš į miniatiūrų atvaizdavimo 
meniu langą.
i
 mygtukas
Trinami išrinkti vaizdai.
INFO
10
17
19
29
11
8
11
14
17
2012.
WED
FRI
MON
THU
SUN
SUN
WED
SAT
2012.
2/5
Delete
K-5 II_LIT.book  Page 254  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM