Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
255
7
Atkūrimo funkcijos
Sujunkite išsaugotus vaizdus kartu ir atvaizduokite juos kaip indekso 
spausdinimo variantą. Jūs galite išrinkti vaizdus, įtraukiant juos į indeksinį 
spausdinimą ir juos atsitiktinai rūšiuoti.
1
Atkūrimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
2
Naudokite keturkryptį selektorių (2345), išrinkite p 
(Index (Rodyklė)) ir paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras [Index] (Rodyklė) meniu langas.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite išdėstymą 
ir paspauskite 4 mygtuką.
Jūs galite pasirinkti o (Thumbnail 
(Miniatiūros)), p (Square (Kvadratas)), 
q
 (Random1 (Atsitiktinis1)), 
r
(Random2 (Atsitiktinis2)), 
s
(Random3 (Atsitiktinis3)) 
ar p (Bubble (Burbulas)).
Vaizdai rodomi priklausomai nuo failo numerio (nuo mažesnio) o, 
ir rodomi bet kokia tvarka kituose režimuose.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Images] 
(Nuotraukos) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Miniatiūrų apjungimas (Indeksas)
Ši funkcija negalima filmams.
MENU
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Cancel
Create an index image
OK
K-5 II_LIT.book  Page 255  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM