Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
256
Atkūrimo funkcijos
7
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite vaizdų 
skaičių ir paspauskite 4 mygtuką.
Jūs galite išrinkti 12, 24 arba 36 vaizdų.
Jeigu išsaugomų vaizdų skaičius yra mažesnis nei pasirinktas skaičius, 
atsiras tuščias tarpas ir kai [Layout] (Išdėstymas) nustatyta 
o
(Thumbnail (Miniatiūros)) ir kai kurie vaizdai gali būti 
nukopijuoti kituose išdėstymuose.
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite 
[Backgrnd.] (Fonas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
8
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) pasirinkite fono 
spalvą, o po to paspauskite 4 mygtuką.
Jūs galite pasirinkti baltą arba juodą foną.
9
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Selection] 
(Pasirinkimas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
10
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite vaizdo 
pasirinkimą ir paspauskite 4 mygtuką.
11
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Create an 
index image] (Sukurti index vaizdą) ir paspauskite 4 
mygtuką.
Yra sukuriamas indekso spausdinimas ir ekrane atsiras patvirtinimo 
meniu langas.
u
Auto 
(Automatinis)
Automatiškas vaizdų išrinkimas iš visų saugomų 
vaizdų.
w
Manual 
(Rankinis)
Pasirinktus vaizdus jūs norite įtraukti į indeksą. 
Toliau rinkdamiesi [Select image(s)] (Išrinkti 
vaizdą) ir pasirenkant vaizdus.
x
Folder name 
(Aplanko 
pavadinimas)
Imami vaizdai automatiškai iš pasirinkto aplanko. 
Tęskite pasirinkdami [Select a folder] (Išrinkti 
aplanką) ir pasirinkdami aplanką.
K-5 II_LIT.book  Page 256  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM