Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
257
7
Atkūrimo funkcijos
12
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) pasirinkite [Save] 
(Išsaugoti) ar [Reshuffle] (Sukeisti) ir paspauskite 4 
mygtuką. 
Po to, kai indeksas yra išsaugomas, fotoaparatas persijungs į atkūrimo 
režimą ir indeksinis vaizdas bus atvaizduojamas ekrane.
Jūs galite nepertraukiamai atkurti visus vaizdus, įrašytus į SD atminties 
kortelę.
Nustatoma, kaip vaizdai bus atvaizduojami skaidrių rodymo metu.
1
Išrinkite [Slideshow] (Skaidrių rodymas) [Q Playback 1] 
(Atkūrimo režimas) meniu ir paspauskite keturkryptį selektorių 
(5). 
Ekrane atsiras peržiūros išrinkimo meniu langas.
Save 
(Išsaugojimas) Indekso vaizdas yra išsaugomas kaip P ir C failas.
Reshuffle 
(Sukeisti)
Perrinkite vaizdus įskaitant indeksinius vaizdus ir 
atvaizduokite naują indeksinį vaizdą. Beje, jei o 
(Thumbnail (Miniatiūros)) yra pasirinktas [Layout] 
(Išdėstymas), jis nebus rodomas.
Procesas gali užimti laiko, kol bus sukuriamas indeksinio vaizdo spausdinimas.
Nuolatos atkuriami vaizdai
Nustatymas Peržiūros ekrano
K-5 II_LIT.book  Page 257  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM