Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
24
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Mygtukų ir diskų funkcijos, naudojamos fotografavimo metu 
yra pažymėtos.
Jei jungties dangtelis blogai uždarytas, fotoaparato dulkių ir vandens apsaugos 
kokybė nebus efektyvi.
Fotografavimo režimas
Kiekvienos dalies gamyklinė nuostata aprašoma čia, bet kai kurios dalys turi 
daug funkcijų ir veikia skirtingai priklausomai nuo pasirinktų nustatymų.
6
2
c
b
g
h
i
j
k
m
9
8
d
f
e
l
7
4
3
a
0
5
1
K-5 II_LIT.book  Page 24  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM