Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
259
7
Atkūrimo funkcijos
1
 mygtuką. Arba, pasirinkite u (Slideshow (Skaidrių 
rodymas)) peržiūros režime ir spauskite 4 mygtuką.
Ekrane yra atvaizduojamas pradinis 
meniu langas ir prasidės nuoseklus 
vaizdų atkūrimas.
Galimos operacijos
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3). 
Pasibaigs skaidrių rodymas ir vieno kadro ekranas atsinaujins.
Pasibaigus skaidrių rodymui, fotoaparatas grįš į vieno kadro ekraną net 
nepaspausite keturkrypčio selektoriaus (3).
Skaidrių rodymo pradžia
4
 mygtukas
Stabdykite atkūrimą. Dar kartą paspausdami, 
suaktyvinkite atkūrimą.
Keturkryptis selektorius (4) Rodomas ankstesnis vaizdas.
Keturkryptis selektorius (5) Rodomas paskesnis vaizdas.
Filmukų matomas tik pirmas kadras ir sekantis vaizdas rodomas, praėjus 
užduotam intervalui. Atkūrti filmą peržiūros metu, spauskite 4 mygtuką,kol 
rodomas pirmas kadras. Po filmuko demontravimo, vaizdų atkūrimas tęsis.
OK
Start
K-5 II_LIT.book  Page 259  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM