Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
262
7
Atkūrimo funkcijos
Trynimas Keli vaizdai
Jūs galite ištrinti kelis vaizdus iš kart. Būkite tikri kad ištrinti vaizdai nebus 
atkurti.
Jūs galite kelis vaizdus ištrinti iš miniatiūrų atvaizdavimo meniu lango.
1
Atkūrimo režimu pasukdami galinį e-diską (S) į kairę 
(link f).
Ekrane atsiras miniatiūrų atvaizdavimo langas.
2
Paspauskite i mygtuką.
Ekrane atsiras išrinkti vaizdai trynimui.
Ekrane laikinai vaizdas pasikeis į 36- vaizdų kai [Multi-img Display 
Setting] (Kelių nuotraukų viename ekrane atvaizdavimas) (252 psl.) 
yra nustatytas 81-vaizdo rodymui.
3
Išrinkite vaizdus trinimui.
Išrinktųjų vaizdų trynimas
• Nebus galima ištrinti apsaugotų vaizdų.
• Jūs galite vienu metu išrinkti iki 100 vaizdų.
Delete
OK
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 262  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM