Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
264
Atkūrimo funkcijos
7
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (2), išrinkite [Delete] 
(Trynimas) ir paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinktas aplankas ir visi vaizdai, esantys aplanke bus ištrinti.
Atsiras patvirtinimo langas, jeigu yra 
apsaugotų vaizdų. Paspausdami 
keturkryptį selektorių (23), išrinkite 
[Delete All] (Ištrinti visus) arba [Leave All] 
(Visus palikti) ir paspauskite 4 
mygtuką.
Jeigu yra išrinkta [Delete All] (Ištrinti 
visus), apsaugoti vaizdai taip pat bus 
ištrinti.
Jūs galite vienu metu ištrinti visus įrašytus vaizdus.
1
[Q Playback 1] (Atkūrimo režimas) meniu lange išrinkite 
[Delete All Images] (Ištrinti visus vaizdus) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Rodomas ekranas patvirtinantis visų vaizdų trynimą.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2), išrinkite [Delete All 
Images] (Ištrinti visus vaizdus) ir paspauskite 4 mygtuką.
Visi vaizdai yra ištrinti.
Atsiras patvirtinimo langas, jeigu yra apsaugotų vaizdų. Paspausdami 
keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Delete All] (Ištrinti visus) 
arba [Leave All] (Visus palikti) ir paspauskite 4 mygtuką.
Jeigu yra išrinkta [Delete All] (Ištrinti visus), apsaugoti vaizdai 
taip pat bus ištrinti.
Jūs galite apsaugoti vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo.
Visų vaizdų trynimas
Vaizdų apsauga nuo ištrynimo (Apsauga)
Jeigu įdėta SD atminties kortelė yra sužymėta, netgi apsaugoti vaizdai 
yra ištrinami.
Leave All
Delete All
3image(s)
Protected images are found
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 264  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM