Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
266
7
Atkūrimo funkcijos
Fotoaparato prijungimas prie AV 
aparatūros
Jus galite prijungti fotoaparatą prie TV ar kitų įrenginių video jungtimi 
ar HDMI jungtimi ir atkūrti vaizdus.
Naudokite AV laidą I-AVC7 fotoaparato prijungimui prie įrenginio su video 
jungtimi.
1
Įjunkite AV aparatūros ir fotoaparato maitinimus.
2
Atidarykite lizdo dangtelį, vieną AVlaido galą prijunkite prie 
fotoaparato nurodyta 2 kryptimi, o kitą kabelio galą prijunkite 
prie PC/AV jungties.
• Jeigu jūs ketinate ilgą laiką nepertraukiamai naudotis fotoaparatu, 
rekomenduojama aparato maitinimui srovę tiekti iš kintamosios srovės 
adapterio rinkinio (įsigyjamas atskirai). (58 psl.)
• Jeigu fotoaparatą pageidaujate prijungti prie AV aparatūros, kuriame yra keli 
video IN lizdai, perskaitykite AV aparatūros naudojimo instrukciją ir išrinkite 
video IN lizdą, prie kurio aparatas yra prijungtas.
• Jūs negalite vienu metu išvesti nuotraukas ir HDMI video.
• Jūs negalite reguliuoti garso, kai prijungtas AV įrenginys. Reguliuokite garsą 
AV įrenginiu.
• Jei jūs norite peržiūrėti video filmą išoriniame vaizduoklyje kai įrašynėsite, 
prijunkite fotoaparatą prie AV įrenginio su HDMI kabeliu. Jūs negalite atkurti 
filmo per video išvestį kai įrašynėjate filmą.
Fotoaparato jungimas prie Video IN jungties
K-5 II_LIT.book  Page 266  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM