Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
267
7
Atkūrimo funkcijos
3
Kitą AV kabelio galą prijunkite prie AV aparatūros.
4
Įjunkite AV aparatūros ir fotoaparato maitinimus.
Įjungus fotoaparate video režimą, ekrane matoma AV įrenginio 
parengtis.
Kai namai nustatyti kaip numatytą (66 psl.), video išėjimo signalas 
parenkamas pagal esamą regioną. Priklausomai nuo šalies ar regiono, 
vaizdai gali būti atkuriami pagal tam regionui nustatytą formatą. 
Jei taip atsitiks pakeiskite video išėjimo formatą.
1
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Video Out] 
(Videosignalo išėjimas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite [NTSC] ar [PAL], 
o po to paspauskite 4 mygtuką.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Net jei jūs naudosite stereo mikrofoną filmuodami, atkūrsite tik mono garsą.
Video signalo pasirinkimas
Videosignalo išėjimo formatas skiriasi, priklausomai nuo regiono. Jeigu jūs 
nustatysite [Setting the Time] (Laiko nustatymas) pasaulio laiko nustatyme 
(299 psl.) į X (Destination (Atvykimo vieta)), videosignalo išėjimo nuostata 
pasikeis į nuostatą tam miestui. Žiūrėkite „Pasaulio miestų sąrašas Miestai“ 
(301 psl.) miestus, kuriuos galite pasirinkti kaip namus ar tikslą.
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
HDMI Out
USB Connection
Folder Name
Date
Create New Folder
Cancel
OK
OK
MENU
1
2
3 4
±0
MSC
PAL
NTSC
K-5 II_LIT.book  Page 267  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM