Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
25
1 m
 (EV Compensation (EV 
kompensavimas)) mygtukas
Kol laikote nuspaustą mygtuką, 
pasukdami e-diską (S) 
ir pakeiskite EV kompensavimo 
2 o
 mygtukas
Kol laikote nuspaustą mygtuką, 
pasukdami e-diską (S) 
ir nustatykite ISO jautrumą. 
3
Užrakto paleidimo 
mygtukas
Paspausdami nufotografuokite 
vaizdą. (73 psl.)
4
Pagrindinis jungiklis
Pastumdami jungiklį įjunkite/
išjunkite aparato maitinimą 
(65 psl.) arba peržiūrėkite 
nufotografuotą vaizdą (135 psl.).
5
Priekinis ratukas (R)
Pakeičia nustatymus.
Jūs galite pakeisti meniu, kai 
6
Objektyvo atjungimo 
mygtukas
Paspausdami, atjunkite 
7 E
 (Flash pop-up (Blykstės 
iššokimas)) mygtukas 
Paspausdami, pakelkite vidinę 
blykstę. (80 psl.)
8
Režimo išrinkimo ratuko 
užrakinimo mygtukas
Paspauskite, norėdami daryti 
9
Režimo išrinkimo ratukas
Pakeičia ekspozicijos režimus. 
(
0
Matavimo režimo jungiklis
Išrenkamas apšviestumo 
a |
/Y mygtukas
Jūs taip pat šiam mygtukui galite 
priskirti kitas funkcijas. (295 psl.)
b
Fokusavimo režimo jungiklis
Persijungiama tarp 
autofokusavimo režimų (l/
k
c Q
 (Playback (Atkūrimas)) 
mygtukas
Persijungiama į atkūrimo režimą. 
d M
 mygtukas
Pakeisti ekrano rodymą 
monitoriuje. (30 psl.)
e
Galinis e-diskas (S)
Pakeičia nustatymus.
Jūs galite pakeisti meniu, kai 
rodomas meniu ekrane. (48 psl.)
f L
 mygtukas
Išsaugo ekspoziciją prieš 
fotografuojant (123 psl.) ir 
išsaugo peržiūros nuotrauką.
g |
 (Green (Žalia)) mygtukas
Ekspozicijos režimas yra 
nustatomas į automatinės 
ekspozicijos režimą ir 
nuostatoms grąžinamos 
pradines nuostatos.
h
AF taško įjungimo ratukas
Nustato fokusavimo vietą. 
K-5 II_LIT.book  Page 25  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM