Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
268
Atkūrimo funkcijos
7
Prijungimui fotoaparatao prie prietaisų su HDMI jungtimi, HDMI laidą 
įsigykite atskirai.
1
Įjunkite AV aparatūros ir fotoaparato maitinimus.
2
Atidarykite lizdų dangtelį ir prie mini HDMI lizdo prijunkite 
HDMI kabelį.
3
Kitą HDMI kabelio galą prijunkite prie AV aparatūros HDMI 
įėjimo lizdo.
4
 Įjunkite AV aparatūros ir fotoaparato maitinimus.
Įjungus HDMI režimą fotoaparate matomas AV įrenginio prijungimo 
parengtis.
Pagal gamyklinę nuostatą, maksimali raiška pasirenkama automatiškai 
suderinti AV įrengiį ir fotoaparatą. Kartais, jei vaizdai atkūriami blogai, 
pakeiskite HDMI formato nuostatas.
Fotoaparato jungimas prie HDMI jungties
• Fotoaparatas turi HDMI jungtį (tipas C). Naudokite tinkamą HDMI laidą 
sujunti AV aparatūrą.
• HDMI išėjimo metu fotoaparato ekrane nieko nerodoma.
• Garsas bus atkurtas stereo, jei naudosite stereo išorinį mikrofoną.
HDMI videosignalo pasirinkimas
K-5 II_LIT.book  Page 268  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM