Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
269
7
Atkūrimo funkcijos
1
Išrinkite [HDMI Out] (HDMI išėjimas) [R Set-up 2] 
(Nustatymas) meniu ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite HDMI išėjimo 
režimą.
*1 Tai priklauso nuo pasirinkto video išėjimo formato; [480p] NTSC ir [576p] 
(720×576p) PAL.
3
Paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
Auto 
(Automatinis)
Maksimalus dydis atitinkantis AV įrenginį ir fotoaparatą 
automatiškai pasirenkamas. (Standartinis nustatymas)
1080i
1920×1080i
720p
1280×720p
480
720×480p
• Kai HDMI formatas pasirinktas [1080i] ar [720p], AV įrangoje vaizdas gali 
atrodyti skirtingai nuo fotoaparato ekrane matomo vaizdo.
• Šviesi/Tamsi zonos įspėjimas nerodomas per Live View.
• Kai ekspozicijos režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)), išėjimo 
formatas fiksuojamas [480p] pagal HDMI išėjimo režimo nustatymus.
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
HDMI Out
USB Connection
Folder Name
Create New Folder
Cancel
OK
OK
MENU
1
2
3 4
IMGP
NTSC
±0
MSC
Auto
1080i
720p
480p
K-5 II_LIT.book  Page 269  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM