Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
272
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
Vaizdo dydžio pakeitimas
Pakeičia įrašomų taškų skaičių ir kokybės lygį ir išsaugo kaip naują vaizdą.
Pakeičia įrašomų taškų skaičių ir kokybės lygį pasirinkto vaizdo ir išsaugo 
kaip naują vaizdą. 
1
Atkūrimo režime išrinkite vaizdą sumažinimui.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345), išrinkite 
n
(Resize (Vaizdo dydžio pakeitimas)) ir paspauskite 
4
mygtuką.
Ekrane atsiras vaizdo raiškos ir kokybės laipsnio išrinkimo meniu langas.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), pasirinkite norimą vaizdo 
dydį.
Jūs galite pasirinkti vieną iš dydžių, 
pradedant nuo vienu dydžiu mažesniu 
nuo originalaus vaizdo. Pasirenkamas 
dydis priklauso nuo originalaus vaizdo 
dydžio.
5
Paspauskite keturkryptį selektorių (3), o po to paspausdami 
keturkryptį selektorių (45) pasirinkite kokybės lygį.
Jūs galite pasirinkti Z, C, D ar E.
Raiškos ir kokybės laipsnio pakeitimas (Dydžio 
pakeitimas)
• Galima pakeisti JPEG failų dydžius, nufotografuotus tik šiuo fotoaparatu.
• Vaizdai jau sumažinti S ar Z negali būti pakeisti su šiuo fotoaparatu.
MENU
16
M
10
M
OK
K-5 II_LIT.book  Page 272  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM