Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
275
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
Vaizdų apdorojimas su Skaitmeniniais 
filtrais
Galite redaguoti nuotraukas naudodamiesi skaitmeniniais filtrais.
Šie filtrai yra galimi.
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
Toy Camera 
(Žaislinis 
fotoaparatas)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, kaip 
būtų fotografuotas 
vaikišku fotoaparatu.
Shading Level (Šešėlių lygis): 
Low (Žemas)/Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Blur (Išplaukimas): Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Tone Break (Tono Lūžis): Red 
(Raudona)/Green (Žalia)/Blue 
(Mėlyna)/Yellow (Geltona)
Retro (Retro)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, kaip 
sena fotografija.
Tonavimas (B-A): 7 lygiai
Frame Composite (Rėmelio 
komponavimas): None (Be)/Thin 
(Plonas)/Medium (Vidutinis)/Thick 
(Storas)
High Contrast 
(Didelis 
kontrastas)
Vaizdo kontrasto 
keitimas.
+1 iki +5
Sketch Filter 
(Eskizinis 
filtras)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, kaip 
būtų nupieštas pieštuku.
Contrast (Kontrastas): Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Scratch Effect (Subraižymo efektas): 
OFF (Išjungta)/ON (Įjungta)
Water Color 
(Vandens 
spalva)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, kaip 
būtų nupieštas.
Intensity (Intensyvumas): 
Low (Žemas)/Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Saturation (Spalvų sodrumas): 
OFF (Išjungta)/Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Pastel 
(Pastelė)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, kaip 
būtų nubraižytas kreida.
Low (Žemas)/Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Posterization 
(Piešinio 
imitavimas)
Sumažina vaizdo tonus, 
kad vaizdas atrodytų kaip 
pieštas ranka.
+1 iki +5
K-5 II_LIT.book  Page 275  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM