Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
276
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
Miniature 
(Miniatūra)
Neryški vaizdo dalis 
sukuria miniatiūros 
scena.
In-Focus Plane (Sufokusuota 
plokštumoje): -3 iki +3
In-Focus Width (Sufokusuota 
platumoje): Siauras/Vidutinis/Platus 
In-Focus Plane Angle (Sufokusuota 
plokščiame kampe): Šonini/
Vertikalus/Teigiamas nuolydis/
Neigiamas nuolydis
Blur (Išplaukimas): Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Base 
Parameter Adj 
(Pagrindinių 
parametrų 
nustatymas)
Parametrų keitimas 
norint sukurti 
pageidaujamą vaizdą.
Brightness (Ryškumas): -8 iki +8
Saturation (Spalvų sodrumas): 
-3 iki +3
Hue (Atspalvis): -3 -iki +3
Contrast (Kontrastas): -3 iki +3
Sharpness (Raiškumas): -3 iki +3
Monochrome 
(Vienspalvis)
Sukuriamas vienspalvis 
vaizdas, kuris atrodo kaip 
juodai balta fotografija.
Filter Effect (Filtro efektas): OFF 
(Išjungta)/Red (Raudona)/Green 
(Žalia)/Blue (Mėlyna)/Infrared Filter 
(Infraredinis filtras)
Tonavimas (B-A): 7 lygiai
Color 
(Spalvotas)
Prideda spalvų filtrą 
vaizdui.
Color (Spalvotas): Red (Raudona)/
Magenta (Rausvai raudona)/Blue 
(Mėlyna)/Cyan (Žalsvai mėlyna)/
Green (Žalia)/Yellow (Geltona)
Color Density (Spalvos tankumas): 
Light (Šviesa)/Standard 
(Standartinis)/Dark (Tamsu)
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
K-5 II_LIT.book  Page 276  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM