Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
277
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
Extract Color 
(Spalvų 
išplėtimas)
Naudojamas vienos ar 
dviejų specifinės spalvos 
išplėtimui ir likusias 
vaizdo vietas juodai ir 
baltai.
Extracted Color 1 (Išgauta spalva 1): 
Red (Raudona)/Magenta (Rausvai 
raudona)/Blue (Mėlyna)/Cyan 
(Žalsvai mėlyna)/Green (Žalia)/
Yellow (Geltona)
Extractable Range of Color 1 
(Iššgaunamos spalvos lygis 1): 
+1 iki +5
Extracted Color 2 (Išgauta spalva 2): 
OFF (Išjungta)/Red (Raudona)/
Magenta (Rausvai raudona)/Blue 
(Mėlyna)/Cyan (Žalsvai mėlyna)/
Green (Žalia)/Yellow (Geltona)
Extractable Range of Color 2 
(Iššgaunamos spalvos lygis 2): 
+1 iki +5
Soft 
(Neryškus)
Naudojamas vaizdų 
fotografavimui su 
neryškiu fokusavimu per 
visą vaizdą.
Soft Focus (Švelnus fokusas): Low 
(Žemas)/Medium (Vidutinis)/High 
(Aukštas)
Shadow Blur (Šešėlio išplaukimas): 
OFF (Išjungta)/ON (Įjungta)
Starburst 
(Žvaigždžių 
pliūpsnis)
Naudojamas vaizdų 
fotografavimui nakties 
kraštovaizdyje arba 
šviesos atspindžių nuo 
vandens fotografavimui 
su specialiai pasiektu 
kibirkščiavimu, papildant 
spindulių efektais, vaizdų 
paryškinimui.
Shape (Forma): Kryžius/Žvaigždė/
Snaigė/Širdis/Nata 
Effect Density (Efekto tankumas): 
Mažas/Vidutinis/Didelis 
Size (Matmenys): Mažas/Vidutinis/
Didelis
Angle (Kampas): 0°/30°/45°/60°
Fish-eye 
(Žuvies akis)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, kaip 
būtų fotografuotas 
žuvies-akies objektyvu.
Low (Žemas)/Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Slim 
(Ištęstumas)
Pakeičiama vertikali arba 
horizontali vaizdų 
padėtis.
-8 iki +8
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
K-5 II_LIT.book  Page 277  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM