Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
278
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
HDR
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo kaip aukšto 
dinaminio diapazono 
vaizdas.
Low (Žemas)/Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Custom Filter 
(Pasirenkamas 
filtras)
Individualiai pritaikomas 
ir išsaugomas filtras 
pagal jūsų pageidavimus.
High Contrast (Didelis kontrastas): 
OFF (Išjungta)/+1 iki +5
Soft Focus (Švelnus fokusas): 
OFF (Išjungta)/+1 iki +3
Tone Break (Tono Lūžis): 
OFF (Išjungta)/Red (Raudona)/
Green (Žalia)/Blue (Mėlyna)/
Yellow (Geltona)
Shading Type (Atspalvio tipas): 
6 tipai
Shading Level (Šešėlių lygis): 
-3 iki +3
Distortion Type (Iškraipymų tipas): 
3 tipai 
Distortion Level (Iškraipymų lygis): 
OFF (Išjungta)/Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Invert Color (Apversta spalva): 
OFF (Išjungta)/ON (Įjungta)
Bus galima redaguoti naudojant skaitmeninius filtrus JPEG ir RAW vaizdus, 
įrašytus tik šiuo fotoaparatu.
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
K-5 II_LIT.book  Page 278  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM