Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
279
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
1
Atkūrimo režime pasirinkite vaizdą, kuriam naudosite filtrus.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345), išrinkite 
D
(Digital Filter (Skaitmeninis filtras)) ir paspauskite 4 
mygtuką.
Ekrane atsiras filtro išrinkimo meniu langas.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2345) išrinkite filtrą ir 
paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkus filtrą, ekrane galėsite 
pasitikrinti efektą.
Jūs galite pasukdami priekinį e-diską 
(R), išrinkti skirtingą vaizdą.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite parametrą ir 
paspauskite keturkryptį selektorių 
(45) pareguliuoti reikšmei.
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
Skaitmeninio filtro panaudojimas
MENU
100-0001
100-0001
OK
Toy Camera
Toy Camera
Exit
OK
OK
MENU
100-0001
100-0001
Red
Red
K-5 II_LIT.book  Page 279  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM