Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
283
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite parametrą, kurį 
norite pakeisti.
Jūs galite pasukdami priekinį e-diską 
(R), išrinkti skirtingą vaizdą.
Gali būti pakeisti šie parametrai.
Parametras
Reikšmė
Puslapis
File Format 
(Failo formatas)
JPEG/TIFF formatai
-
Recorded Pixels 
(Raiška)
p
 (4928×3264)/J (3936×2624)/
P
 (3072×2048)/i (1728×1152)
Quality Level 
(Kokybės lygis) 
Z
 (Aukščiausia) / C 
(Geriausia) / D (Geresnė) / E (Gera) 211 psl.
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
Bright (Šviesus)/Natural (Natūralu)/
Portrait (Portretas)/Landscape 
(Kraštovaizdis)/Vibrant (Gyvas)/Muted 
(Prislopintas)/Bleach Bypass (Balinimo 
vengimas)/Reversal Film (Reversinė 
juosta)/Monochrome (Vienspalvis)
White Balance 
(Baltos spalvos 
balansas
F
 (Auto (Automatinis))/G (Daylight 
(Saulės šviesa))/H (Shade (Šešėlis))/
^
 (Cloudy (Debesuota))/
J
D (Fluorescent Light Daylight Color 
(Liuminescencinių lempų šviesa 
(Dienos šviesa)))/JN (Fluorescent 
Light Daylight White (Liuminescencinių 
lempų šviesa (Balta šviesa)))/
J
W (Fluorescent Light Cool White 
(Liuminescencinių lempų šviesa 
(Mėlyna šviesa)))/ JL (Fluorescent 
Light Warm White (Liuminescencinių 
lempų šviesa (Šilta šviesa)))/
I
(Tungsten Light (Kaitrinių lempų 
šviesa))/L (Flash (Blykstė))/f/
K
(Manual (Rankinis))/K (Color 
Temperature (Spalvinė temperatūra))
MENU
File Format
File Format
16
M
sRGB
sRGB
RAW
RAW
JPEG
JPEG
OK
100-0001
ISO
NR
K-5 II_LIT.book  Page 283  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM