Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
284
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
*1 Tai negali būti nustatyta, kai [File Format] (Failo formatas) nustatytas [TIFF]. 
(Nustatymas užfiksuotas į p.)
*2 Nebus galima nustatyti, jeigu RAW failai buvo įrašyti daugkartinės ekspozicijos 
režimu.
*3 Pasirinkimas galimas tik naudojant suderinamus objektyvus. (348 psl.)
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), pakeiskite reikšmę.
Bylos formato, Įrašomų pikselių, ir kokybės lygio nustatymams, 
paspauskite keturkryptį selektorių (5) ir naudodami keturkryptį 
selektorių (23) išrinkite elementą.
Vartotojo vaizdui ir Baltos spalvos balansui, paspauskite keturkryptį 
selektorių (5) parodyti nustatymų ekraną.
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir paspauskite 4 mygtuką.
RAW vaizdas yra apdorotas ir išsaugomas kaip naujas vaizdas.
Sensitivity 
(Jautrumas)
-2.0 iki +2.0
-
High-ISO NR 
(Aukštas ISO NR)
Auto (Automatinis)/Off (Išjungta)/Low 
(Žemas)/Medium (Vidutinis)/High 
(Aukštas)
Shadow Correction 
(Šešėlių korekcija)
Off (Išjungta)/Low (Žemas)/Medium 
(Vidutinis)/High (Aukštas)
Distortion Correction 
(Iškraipymų 
korekcija) 
Off (Išjungta)/On (Įjungta)
Lat-Chromatic-Ab Adj 
(Chromatinių 
oberacijų 
korekcija)
Off (Išjungta)/On (Įjungta)
Color Space 
(Spalvų paletė)
sRGB/AdobeRGB
Parametras
Reikšmė
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 284  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM