Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
285
8
Va
izdų
 ap
doro
jim
as
8
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Continue] 
(Tęsti) ar [Exit] (Išeiti).
Išrinkdami [Continue] (Tęsti) redaguokite kitus vaizdus.
9
Paspauskite 4 mygtuką.
Jei jūs pasirenkate [Continue] (Tęsti) žingsnyje 8, ekrane atsiras 
4 žingsnis parametrams pasirinkti. 
Jūs galite apdoroti sudėtinį RAW vaizdą naudodami tuos pačius 
nustatymus.
1
(Daugialypių nuotraukų plėtojimas) ir paspauskite 4 
mygtuką.
Ekrane atsiras miniatiūrų atvaizdavimo langas.
Žiūrėkite 251 psl. detaliau operacijoms multi-vaizdams ekrane.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) išrinkti RAW 
vaizdus apdorojimui ir paspauskite 4 mygtuką.
3
Paspauskite L mygtuką.
Ekrane atsiras apdorojimo patvirtinimo langas.
Sudėtinio RAW vaizdo padorojimas
K-5 II_LIT.book  Page 285  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM