Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
9
Papildomos informacijos 
keitimas
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip pakeisti fotoaparato 
nustatymus.
ir Kalbos pasirinkimas .......................................... 298
Ekrano ir meniu atvaizdavimo reguliavimas ......... 303
Aplanko/Bylos numerio nustatymas  .................... 310
Maitinimo pasirinkimas  ........................................ 314
Fotografo Informacijos nustatymas  ..................... 317
Irinkti DPOF nuostatas  ........................................ 319
Defektuotu pikselių korekcija CMOS Sensoriuje 
(Atmintis)  ............................................................. 322
K-5 II_LIT.book  Page 287  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM