Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
289
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
ke
itim
as
9
R
2
Brightness Level 
(Ryškumo lygis)
Pakeičiamas ekrano ryškumas.
LCD Color Tuning 
(Skystųjų kristalų 
ekrano spalvų 
derinimas)
Reguliuojama ekrano spalvos.
Video Out 
(Video išėjimai)
Nustato išvesties formatą, kai 
sujungtas su AV prietaisu video 
jungtimi.
HDMI Out 
(HDMI išėjimas)
Nustato HDMI išvesties formatą AV 
prietaisui su HDMI kištuku.
USB Connection 
(USB sujungimas)
USB sujungimo režimui išrinkite (PC) 
nuostatą.
Folder name 
(Aplanko 
pavadinimas)
Nustatykite aplanko pervadinimo 
sistemą nuotraukų išsaugojimui.
Create New Folder 
(Naujo aplanko 
sukūrimas)
Sukuria naują aplanką SD atminties 
kortelėje.
R
3
File Name (Failo 
pavadinimas)
Nustatomas metodas, naudojamas 
aplanko pavadinimų priskyrimui 
vaizdams.
Copyright 
Information 
(Autorinių teisių 
informacija)
Nustato fotografą ir autorines teises, 
kurios įtraukiamos į Exif.
Auto Power Off 
(Automatinis 
maitinimo 
išsijungimas)
Laiko nustatymas, iki fotoaparatas 
persijungs į energijos taupymo režimą. 314 psl.
Select Battery 
(Išrinkti bateriją)
Nustatomas baterijos prioritetas, 
kai yra pritvirtintas papildomas 
baterijos laikiklis.
Reset (Atšaukimas) Atstatomos visos nuostatos.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 289  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM