Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
290
Pap
ild
omo
s i
nf
orma
cij
os 
kei
tim
as
9
R
4
Pixel Mapping 
(Pikselių žymėjimas)
Planavimas ir koregavimas bet kokių 
aptiktų pikselių CMOS jutiklyje.
Dust Alert 
(Dulkių įspėjimas)
Aptinkamos dulkės, prilipusios prie 
CMOS jutiklio.
Dust Removal 
(Dulkių pašalinimas)
Išvalo CMOS sensorių su ultrasonic 
vibracija.
Sensor Cleaning 
(Jutiklio valymas)
Veidrodis yra fiksuojamas viršuje, 
kad būtų galima nuvalyti CMOS jutiklį.
Format 
(Sužymėjimas)
SD atminties kortelės sužymėjimas.
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 290  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM